ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Žena a život

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Žena a život pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěžích v časopisu Žena a život či časopisem Žena a život organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Žena a život (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.3. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. SOUTĚŽE

2.1 Účastník se může zapojit do soutěže na základě pravidel, která budou specifikována vždy u konkrétní soutěže daného čísla časopisu Žena a život.

2.2 Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) na e-mail soutez.zz@mafra.cz nebo prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 11. Cena SMS odpovídá běžnému tarifu soutěžících. Do textu e-mailu vypište odpověď na soutěžní otázku/úkol, na závěr textu zprávy pak uveďte své jméno, příjmení a telefonní číslo. Do textové zprávy uvede účastník (tvar SMS): ZENA odpoved JMENO PRIJMENI ULICE CISLO POPISNE MESTO OBEC. Každý účastník může zaslat na každou otázku maximálně jednu odpovědní SMS z jednoho telefonního čísla. Duplicitní SMS ze stejného čísla budou organizátorem vyřazeny.

2.3 Odpověď je nezbytné odeslat v termínu uvedeném v konkrétním vydání časopisu, vždy nejpozději do půlnoci takto stanoveného termínu.

2.4 Účastník je povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu na výzvu Pořadatele.

2.5 Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Žena a život.

2.6 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.7 Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do pěti (5) pracovních dní od ukončení soutěže a bude mu doručena na náklady Pořadatele. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.8 Účastník ztrácí nárok na výhru v případě, kdy se Pořadateli nepodaří Účastníka ani do dvou (2) dnů od obdržení SMS, s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se Účastník zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy Účastník jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Účastníkem.

3. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

3.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy na webu www.jenprozeny.cz a to ve tvaru:
jméno, první písmeno příjmení a město.

V Praze, dne 1. 7. 2020

Kalendář vydání časopisů
Středa
24 / 4
Čtení na léto č. 1
Hvězdy jako na dlani č. 5
Chvilka pro tebe č. 17
Pestrý svět č. 17
Prima vychytávky č. 5
Tina č. 17
Žena a život č. 9
Čtvrtek
25 / 4
Cosmopolitan č. 5
Esquire č. 5
RŽ Křížovky s hvězdami č. 4
Pátek
26 / 4
Čas na lásku č. 9
Téma č. 18