ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu TV+14

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu TV+14 pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních a kreativních soutěžích v časopisu TV+14 či časopisem TV+14 organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu TV+14 (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise TV+14.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do tři (3) pracovních dní a bude mu doručena na náklady Pořadatele. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS, volání či e-mailu) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady.

3. SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit soutěže prostřednictvím správné odpovědi na nominační otázku uveřejněnou na stránkách příslušného vydání časopisu TV+14. Správná odpověď na nominační otázku je vždy obsažena v příslušné tajence vztahující se k dané soutěži. Zároveň s nominační odpovědí Účastník musí zaslat i kreativní úkol, který je uveden u příslušné soutěže.

3.2. Vítěz bude vybrán vždy ze všech došlých odpovědí Účastníků, které budou obsahovat jak odpověď na nominační otázku, tak řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele.

3.3. Uzávěrka zasílání tajenek je každé liché pondělí v 23:59:59, pokud není v časopise uvedeno jinak.

3.4. Výhry může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za tři měsíce.

3.5. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

4. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

4.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) v souladu s níže uvedenými pokyny:

4.1.1 SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

4.1.2 Emailem na adresu soutez.tv14@mafra.cz, do textu e-mailu pak vypište tajenku, na závěr textu zprávy pak uveďte své jméno, příjmení a telefonní číslo.

4.1.3 Prostřednictvím webového odpovědního formuláře. Tajenky vepište tiskacími písmeny do příslušných políček webového odpovědního formuláře včetně jména, příjemní a telefonního čísla. Odpovědní formulář naleznete na adrese http://casopisy.mafra.cz/tvplus14/formular. Na výhru má šanci každá správná tajenka.

4.2. U soutěží jsou detaily o době konání a způsobu odesílání odpovědí uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise TV+14. Odpovědi lze posílat dle uveřejněných termínů ode dne zahájení od 6:00:00 hod do dne ukončení do 23:59:59 hodin.

4.3.  Na jednotlivé soutěžní křížovky lze posílat i více odpovědí. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže.

5. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

5.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle časopisu TV+14, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány.

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo, IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22