ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Tina

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Tina pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních a kreativních soutěžích v časopisu Tina či časopisem Tina organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Tina (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopisu Tina.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do dvou (2) pracovních dnů a bude mu doručena na náklady Pořadatele. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady.

3. SMS SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit SMS soutěže prostřednictvím správné odpovědi na nominační otázku uveřejněnou na stránkách příslušného vydání časopisu Tina. Správná odpověď na nominační otázku je vždy obsažena v příslušné tajence vztahující se k dané soutěži.

3.2. Všichni Účastnici, kteří správně a stanoveným způsobem odpoví na nominační otázku, obdrží finálový (kreativní či znalostní) úkol.

3.3. V případě znalostních soutěží se stane Vítězem příslušné výhry vždy ten, kdo zcela správně, popř. nejpřesněji ze všech Účastníků, odpoví na soutěžní otázku. V případě znalostní soutěže v časopisu Tina se Vítězi stanou první tři (3) Účastníci, kteří odpoví správně, resp. nejpřesněji ze všech Účastníků na soutěžní otázku, řazeno dle data doručení odpovědi Pořadateli.

3.4. V případě většího počtu zcela správných, popř. stejně přesných SMS odpovědí, budou Účastníkům s takovými SMS odpověďmi zasílány další znalostní či kreativní úkoly, a to až do doby, než bude popsaným způsobem určen konečný Vítěz.

3.5. U kreativních úkolů budou Vítězi vybráni vždy ze všech došlých SMS Účastníků, které budou obsahovat řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele, která určí nejkreativnější splnění kreativního zadání.

3.6. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

4. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

4.1 Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) v souladu s níže uvedenými pokyny:

4.1.1. SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

4.1.2. Emailem na adresu soutez.tina@mafra.cz, do textu e-mailu pak vypište tajenku, na závěr textu zprávy pak uveďte své jméno, příjmení a telefonní číslo.

4.2 Detaily každé soutěže o době konání a způsobu odesílání odpovědí jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopisu Tina. A to včetně určení doby, kdy lze zasílat odpovědi na nominační část soutěží i přesný termín zaslání finálního kreativního úkolu pro všechny Účastníky soutěží, kteří správně a včas odpověděli na otázku z nominační části. Odpovědi lze posílat dle uveřejněných termínů ode dne zahájení od 6:00:00 hod do dne ukončení do 23:59:59 hodin.

4.3 Na jednotlivé soutěžní otázky/úkoly lze posílat i více odpovědí. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány.

Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
24 / 6
Rytmus života č. 26
TV Plus14 č. 14
TV Revue č. 14
Úterý
25 / 6
Claudia č. 26
Čas pro hvězdy č. 26
ČNL speciály č. 1
Týdeník Televize č. 27
Středa
26 / 6
Hvězdy jako na dlani č. 7
Chvilka pro tebe č. 26
Pestrý svět č. 26
Prima vychytávky č. 7/8
Tina č. 26