ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Rytmus života Křížovky s hvězdami

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Rytmus života Křížovky s hvězdami pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních, kreativních a „ostatních“ soutěžích v časopisu Rytmus života Křížovky s hvězdami či časopisem Rytmus života Křížovky s hvězdami organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Rytmus života pro ženy (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Rytmus života Křížovky s hvězdami.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn a bude mu doručena na náklady Pořadatele.

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

3. SMS SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit SMS soutěže prostřednictvím správné odpovědi na nominační otázku a současně i splnit zadání kreativního úkolu. Obojí je uveřejněno na stránkách příslušného vydání časopisu Rytmus života Křížovky s hvězdami.

3.2. Vítězi budou vybráni vždy ze všech došlých SMS Účastníků, které budou obsahovat nominační otázku i řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele, která určí nejkreativnější splnění kreativního zadání.

3.3. Uzávěrka zasílání tajenek SMS je uvedena u každé soutěže

3.4. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

3.5. Pokud nepřijde takový počet správných SMS, aby bylo možno přidělit některou výhru, taková výhra v dané soutěží propadá ve prospěch Pořadatele.

3.6. Každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, může získat věcnou výhru jen jednou za tři měsíce a to i v případě, že soutěží z jiného telefonního čísla.

4. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

4.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

4.2. U SMS soutěží jsou detaily o době konání a způsobu odesílání odpovědí uvedeny u vždy jednotlivých soutěží v časopise Rytmus života Křížovky s hvězdami.

4.3. Na jednotlivé soutěžní křížovky lze posílat i více SMS. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže. Cena jedné SMS je 9 Kč, včetně DPH.

5. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

5.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy 1x měsíčně v časopise Rytmus života Křížovky s hvězdami, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány.

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 15. 1. 2020

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22
Středa
22 / 5
Chvilka pro tebe č. 21
Pestrý svět č. 21
Prima vychytávky č. 6
Tina č. 21
Žena a život č. 11