ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěže v týdeníku 5plus2

Pravidla soutěže v týdeníku 5plus2

Tímto stanovujeme pravidla soutěže v týdeníku 5plus2 pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěži v týdeníku 5plus2 či týdeníkem 5plus2 organizované (dále jen „Soutěž“).

1.2. Tyto podmínky účasti v soutěži týdeníku 5plus2 (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.3. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. SMS SOUTĚŽE

2.1 Účastník se může zapojit do SMS soutěže na základě pravidel, která jsou specifikována u konkrétní soutěže daného vydání týdeníku 5plus2.

2.2 Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 11. Cena SMS odpovídá běžnému tarifu soutěžících. Do textu zprávy účastník uvede ve správném tvaru odpověď na soutěžní otázku nebo tajenku křížovky, své jméno, příjmení a adresu. Textová zpráva musí být psána bez diakritiky ve tvaru: 5PLUS2 kod odpoved (zneni tajenky) JMENO PRIJMENI ULICE CISLO POPISNE MESTO OBEC PSC.

2.3 Každý účastník může zaslat na každou otázku maximálně jednu správnou odpovědní SMS z jednoho telefonního čísla. Každá další správná odpovědní SMS ze stejného čísla bude organizátorem vyřazena. V případě špatné odpovědi lze odeslat SMS znovu.

2.3 Odpověď je nezbytné odeslat v termínu uvedeném v konkrétním vydání, vždy nejpozději do půlnoci takto stanoveného termínu.

2.4 Účastník je povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu na výzvu Pořadatele.

2.5 Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v 5plus2.

2.6 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.7 Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do pěti (5) pracovních dní od ukončení soutěže a bude mu doručena na náklady Pořadatele. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 60 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.8 Účastník ztrácí nárok na výhru v případě, kdy se Pořadateli nepodaří Účastníka ani do dvou (2) dnů od obdržení SMS, s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se Účastník zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy Účastník jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Účastníkem.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány. Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Tyto kontakty lze využít pro přímý marketing organizátora.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 23. 2. 2021

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22
Středa
22 / 5
Chvilka pro tebe č. 21
Pestrý svět č. 21
Prima vychytávky č. 6
Tina č. 21
Žena a život č. 11