ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla pro čtenářské recepty v časopisu Chvilka pro tebe

Tímto stanovujeme pravidla pro čtenářské recepty zasílané ke zveřejnění v časopisu Chvilka pro tebe, který vydává společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek pro zasílání čtenářských receptů do titulu Chvilka pro tebe, organizované Pořadatelem.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Tyto podmínky pro zasílání čtenářských receptů do titulu Chvilka pro tebe (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4 Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1 Autor receptu (dále jen „Účastník“) zašle na e-mailovou adresu recept.chvilka@mafra.cz recept na pokrm společně se svým jménem, příjmením a fotografií své osoby. Účastník tím potvrzuje, že je autorem zaslané fotografie, nebo má od autora fotografie souhlas k jejímu použití.

2.2 Organizátor si vyhrazuje právo na výběr ze zaslaných receptů a možnost zaslaný recept v případě potřeby upravit.

2.3 Účastník, jehož recept bude vybrán a publikován, má nárok na autorský honorář, který mu bude zaslán v okamžiku uveřejnění, převodem na účet.

  • 500 Kč za vlastní portrétní fotografii a recept, který bude připraven a nafocen v kulinárním studiu
  • 600 Kč za vlastní portrétní fotografii, recept a fotografii připraveného pokrmu

3. UVEŘEJNĚNÍ RECEPTU

3.1 Fotografie vybraného Účastníka, jeho jméno, příjmení a místo bydliště budou společně s receptem uveřejněny v titulech Organizátora.

3.2 Organizátor si vyhrazuje právo na určení termínu uveřejnění.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s. p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, za účelem doručení peněžní výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: fotografie, jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo bankovního účtu a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22
Středa
22 / 5
Chvilka pro tebe č. 21
Pestrý svět č. 21
Prima vychytávky č. 6
Tina č. 21
Žena a život č. 11