ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a Instagram profilu Harper's Bazaar

Tímto stanovujeme pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a instagram profilu Harper's Bazaar pořádaných společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a instagram profilu Žena a život, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a Instagram profilu Harper's Bazaar (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výherce volí porota, složená z redakce časopisu Harper's Bazaar

2.2. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

2.3. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.4. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.

2.5. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí zprávy přes Facebook Messenger, nebo Instagram označení a výhra mu bude odeslána na poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději (2) dva týdny od vyhlášení soutěže na náklady Pořadatele.

2.6. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá. Výhra se nedá darovat na jinou nevybranou nebo neúčasťňující se osobu.

3. JAK SE ZÚČASTNIT

3.1. Účastník zasílá odpověď na kreativní úkol prostřednictvím komentáře pod vyhlášením Soutěže, umístěným na Facebook stránce, nebo Instagram profilu Harper's Bazaar, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

4.1. Jména výherců (ve formě jméno, první písmeno z příjmení, město) budou uveřejněna nejpozději do (30) třiceti dnů po skončení soutěže na Instagramu Harper's Bazaar.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, za účelem doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresa bydliště, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pátek
15 / 10
Čas na lásku č. 22
Pondělí
18 / 10
Rytmus života č. 42
TV Plus14 č. 22
TV Revue č. 22
Úterý
19 / 10
Claudia č. 42
Čas pro hvězdy č. 42
Rytmus života - Číselné křížovky č. 5
Týdeník Televize č. 43