ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a Instagram profilu Harper's Bazaar

Tímto stanovujeme pravidla kreativních soutěží na Facebook stránce a instagram profilu Harper's Bazaar pořádaných společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a instagram profilu Žena a život, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v kreativních soutěžích na Facebook stránce a Instagram profilu Harper's Bazaar (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny označené v Podmínkách velkým písmenem mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výherce volí porota, složená z redakce časopisu Harper's Bazaar

2.2. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

2.3. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

2.4. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.

2.5. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí zprávy přes Facebook Messenger, nebo Instagram označení a výhra mu bude odeslána na poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději (2) dva týdny od vyhlášení soutěže na náklady Pořadatele.

2.6. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá. Výhra se nedá darovat na jinou nevybranou nebo neúčasťňující se osobu. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

3. JAK SE ZÚČASTNIT

3.1. Účastník zasílá odpověď na kreativní úkol prostřednictvím komentáře pod vyhlášením Soutěže, umístěným na Facebook stránce, nebo Instagram profilu Harper's Bazaar, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

4.1. Jména výherců (ve formě jméno, první písmeno z příjmení, město) budou uveřejněna nejpozději do (30) třiceti dnů po skončení soutěže na Instagramu Harper's Bazaar.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, za účelem doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresa bydliště, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22
Středa
22 / 5
Chvilka pro tebe č. 21
Pestrý svět č. 21
Prima vychytávky č. 6
Tina č. 21
Žena a život č. 11